Stratég
wz

Tato stránka je momentální náhrada zrušeného webu strateg.ic.cz, ale zatím bez fóra.
This page is currently a replacement of canceled site strateg.ic.cz, but yet no Forum.

Strategické hry jakožto simulace kritických reálných historických momentů. Aneb teorie her v praxi.

Motto: "Strategický multiplayer je hra co má nejblíž k realitě a historickým situacím, je to strategie spíše dlouhodobá, spočívající v boji o rozdělení území, je třeba vést jen válku která je zisková a ješte ji vést dobře !"

Filozofie aneb pár tipů jak a proč hrát "multiplayer strategy games" :
Narozdíl od hry jeden na jednoho, kde každé oslabení soupeře je vaším posílením, při hře více hráčů je třeba počítat s akcí a reakcí, oslabení jednoho soupeře na určitém místě povede k posílení jiného na jiném a nemusíte to být nakonec zrovna Vy kdo z toho bude mít největší užitek.

Hrajeme strategický multiplayer Wesnoth + model of StM !

Hrajeme strategický multiplayer Civilization

Jiné zajímavé strategicko-taktické hry:

Netpanzer


Strategy games as simulation of critical real historical moments. Theory of games in practice.

Motto : Strategy multiplayer game is close to be simulation of decisions in real historical situations, the idea is that wars are leading to divide the world resources. If game one against one is like a medieval battle, multiplayer is more like a world war.

Strategy Multiplayer Wesnoth + model of StM !

Strategy Multiplayer Civilization

Other interresting strategy, tactics games:

NetPanzer